Om oss

Företaget Värmlands Plattsättning Entreperad AB startades 1989 av Kent Johansson
(med redan då 25 år i branschen) & kompanjon Åke Gunner. Verksamheten baserades
enbart på kakel/klinker & naturstensarbeten mot byggföretag & fastighetsägare inom
hela Värmland. Företaget höll då till på Blockgatan – Wåxnäs & hade ca 15 st kakelsättare med en omsättning på ca 10 milj.

Vid slutet av 1991 beslutade Kent & kompanjonen Åke att gå skilda vägar & efter en
omorganisation våren 1992 flyttade företaget till Gräsdalen där det ännu idag finns kvar.
Kent Johansson blev då helt egen företagare med hundra procent ägande & drev
vidare i mindre skala med ca 3-4 st montörer med samma inriktning som tidigare.

1996 öppnades porten till en ny konsumentavdelning i delar av Värmlands Plattsättning:s
lokaler. Butiksnamnet blev "Kakelbutiken". Syftet var att i första hand serva
VP:ständigt ökande konsumentkunder. Säljare på den tiden var Inge Lundqvist.

1997 momsregistrerades ett företag även i Norge för att möta den allt växande
marknaden. Verksamheten höll på fram till 2002 då marknaden blev för stor på hemmaplan
& efterfrågan på montörer accelererade.

1999 blev Kent Johansson hyresfastighetsägare då han köpte lokalen som VP hyrde av, Löfbergs Fastigheter.
VP hyr idag ut delar av lokalen till andra kontorsföretag.

År 2000 blev en milstolpe för företaget då man startade direktimport från italienska & spanska fabriker.
VP blev allt mer konkurrenskraftigt och omsättningen ökade.

2001 tog Simone Jonsson över ekonomin i företaget som tidigare låg externt.

2002 blev Stefan Johansson, före detta kakelsättare sedan 1993, säljare på heltid
i Kakelbutiken då Inge Lundqvist valde att byta bransch. Stefan var inte helt "grön"
då han hade understött Inge tidigare under åren. Då konsumentförsäljningen ökade
kompletterades butiken med ytterligare en före detta kakelsättare, Patrik Rosenlind 2003.
Patrik hade även han ca 10 år på nacken som montör.

2006 anställdes Daniel Johansson som vår butikssäljare.

2007 byggdes lokalen ut och fick ett nytt lager med en kapacitet på 130 pall varmlager.
Butiksytan utökades därmed också med 100 kvadratmeter.